E.Z. o lekcjach religii, o konfirmacji i ewangelickich rekolekcjach w parafii w Laryszowie.