O tym jak życie toczyło się w starym domu opieki „Ostoja Pokoju” opowiada Krystyna Mrózek.