Świętochłowice

 • Ludność ewangelicka ze Świętochłowic

  data publikacji: 23 listopada 2014 | rodzaj: Historia |

  Świętochłowice – miasto, pełne absurdów i ciekawych zbiegów okoliczności.  Świętochłowice to miejsce którego ilość mieszkańców przypadających na jeden kilometr kwadratowy jest jednym z największych wskaźników w Europie. Wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego, choć znajduje się w samym sercu centrum miasta, nie jest najwyższym punktem widokowym. Kościół stoi bowiem w bardzo bliskim sąsiedztwie szybów kopalnianych. Tuż obok plebanii biegną tory kolejowe.

  czytaj więcej
 • Lipiny

  data publikacji: 23 listopada 2014 | rodzaj: Historia |

  Mało kto wie, że przez jakiś czas w Lipinach funkcjonował kościół ewangelicki. Poświęcenia budynku dokonano 13 października 1901 roku czyli na 7 tygodni przed poświęceniem kościoła ewangelicko-augsburskiego Jana Chrzciciela w Świętochłowicach.  Historia lipińskiego zboru jest bardzo krótka. Wskutek szkód górniczych świątynię rozebrano zaledwie po 35 latach jej bytności.

  czytaj więcej
 • Świętochłowice na fotografii

  data publikacji: 23 listopada 2014 | rodzaj: Relacja fotograficzna | czytaj więcej
 • Pomnik Ofiar – Świętochłowice Zgoda

  data publikacji: 2 grudnia 2014 | rodzaj: Relacja fotograficzna | słowa kluczowe: Cmentarz, Ofiary, Świętochłowice, Zgoda

  Pomnik Ofiar Obozu Pracy Świętochłowice Zgoda znajduje się na terenie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Świętochłowicach.

  czytaj więcej
 • Jerzy Seemann – z muzyką przez całe życie.

  data publikacji: 6 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Alfred Staniek, Miechowice, Muzyka, Orkiestra, Świętochłowice, Zespół

  Jerzy Seemann, członek parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach.
  Czynnie zaangażowany w życie muzyczne w Kościele:
  od 1992 roku śpiewa w chórze Largo działającym przy parafii w Świętochłowicach. Przez kilka piastował stanowisko prezesa chóru.
  Od 1995 roku wraz z ks. Alfredem Stańkiem prowadził chórek dziecięcy. Był odpowiedzialny za sekcję instrumentalną. Od roku 1998, po wyjeździe ks. Stańka do Wołczyna przejął chórek i przez okres około 2 lat samodzielnie kierował grupą. W międzyczasie ks. Staniek wrócił na Górny Śląsk i zaprosił Jerzego do współpracy.
  Od 2002 roku wraz z córką Anną współtworzył diecezjalny zespół wokalno-instrumentalny „Eksperyment”, którego założycielem był ks. Alfred Staniem, ówczesny proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Miechowicach.
  W roku 2007 na bazie zespołu „Eksperyment” powstał zespół „DlaTego” również z Jerzym w składzie.
  W tym samym czasie wstąpił w szeregi Orkiestry Górniczej „Miechowice”, w której gra po dziś dzień.

  czytaj więcej
 • Mała wieś – wielki tygiel kulturowy.

  data publikacji: 25 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Historia Wywiad | słowa kluczowe: Donnersmarck, Historia, Kościół, Parafia, Świętochłowice

  Ksiądz Marcin Brzóska – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świętochłowicach (powstanie Świętochłowic, geneza parafii, budowa kościoła)

  czytaj więcej
 • O zespołach muzycznych.

  data publikacji: 10 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Czas wolny, Kościół, Muzyka, Parafia, Świętochłowice, Zespół, życie codzienne

  Jerzy Seemann opowiada o pierwszym dziecięcym zespole, który działał przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach w latach 90-tych ubiegłego wieku. W relacji Pan Jerzy nawiązuje również do zespołów diecezjalnych Experyment i dlaTego i do chóru Largo funkcjonującego przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach.

  czytaj więcej
 • Bogate życie parafialne świętochłowickich Ewangelików.

  data publikacji: 25 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Historia, Kościół, Parafia, Plebiscyt, Świętochłowice

  Ksiądz Marcin Brzóska – Świętochłowice (powstanie i historia parafii, kolejni proboszczowie)

  czytaj więcej
 • Budowa kościoła w Świętochłowiach.

  data publikacji: 25 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Donnersmarck, Kościół, Organy, Parafia, Świętochłowice

  Ksiądz Marcin Brzóska – Świętochłowice (kościół – budowa, wystrój, organy)

  czytaj więcej
 • O obozie w Świętochłowicach opowiada ks. Marcin Brzóska.

  data publikacji: 27 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: obozy, Świętochłowice, Zgoda

  Ksiądz Marcin Brzóska – Świętochłowice /obóz w Świętochłowicach Zgodzie/

  czytaj więcej
 • Odbudowa i obrona parafii po wojnie.

  data publikacji: 27 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Chór, Kościół, Mazury, Parafia, Pisz, Przedecz, Raabe, Rockert, Świętochłowice, życie parafialne

  O obronie i odbudowie parafii po wojnie oraz o losach księdza Rikerta opowiada ks. Marcin Brzóska

  czytaj więcej
 • Okres międzywojenny na Śląsku

  data publikacji: 27 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Kościół, kultura, Parafia, Raabe, Śląsk, Świętochłowice, życie parafialne

  O Świętochłowicach i śląskim tyglu kulturowym opowiada ks. Marcin Brzóska.

  czytaj więcej