Barbara Lorenc – koncert w „Ciszy Syjonu”.

Koncert w „Ciszy Syjonu”.

Przy organach zasiada i gra: Barbara Lorenc.