(26.08.1823-18.03.1880)

Córka Alwiny Winckler z.d. Kalide i Franciszka Wilncklera. Córka chrzestna i pasierbica Marii Winckler z.d. Domes. Pierwsza żona Huberta von Tiele-Winckler. Wydała na świat dziewięcioro dzieci. Jedną z jej najmłodszych córek jest Ewa von Tiele-Winckler znana w świecie jako Matka Ewa z Miechowic.

Waleska urodziła się w rodzinie dwu-wyznaniowej. Jej mama – Alwina – była siostrą znanego chorzowskiego ewangelika, rzeźbiarza – Teodora Kalidego. Alwina zmarła, gdy Waleska miała zaledwie 3 miesiące. Wychowaniem dziewczynki zajął się ojciec – praktykujący katolik. Rodzina Wincklerów słynęła z szacunku do religijności i tolerancji religijnej. Wincklerowie jednakowo wspierali społeczności ewangelickie i katolickie.

Waleska zmarła w wieku 57 lat. Trumnę złożono w krypcie pod kościołem św. Krzyża w Miechowicach.

Wiele lat później Ewa von Tiele-Winckler w swoim pamiętniku napisze o matce: Nigdy nie słyszeliśmy z jej ust słów twardych, oschłych albo osądzających kogoś. Pozostała w naszych wspomnieniach jako osoba najszlachetniejsza i najlepsza, jako ktoś, kto jest wzroem ludzkiego postępowania. Jej serdeczne nauki czy ostrzeżenia odżywały w naszej pamięci jak odległe echo wołające nas do domu, do powrotu.

 Na początku XX wieku prochy Waleski i Huberta przeniesiono do Mosznej, gdzie po dziś dzień spoczywają na rodzinnym cmentarzyku.

 Inskrypcja na nagrobku Waleski: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” Mat. 5,8

 Bibliografia:

 1. Magdalena Goik, Edyta Horwat i Izabella Wójcik-Kühnel Kobieta w dziejach i współczesności Bytomia Wyd: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2011.

2. red. R. Pastucha. Ewa von Tiele Winckler. Matka Ewa. 31 X 1866-21 VI 1930 Ostoja Pokoju. Bytom – Miechowice, Katowice 2002