Wirtualne muzeum

 • Okres międzywojenny na Śląsku

  data publikacji: 27 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Kościół, kultura, Parafia, Raabe, Śląsk, Świętochłowice, życie parafialne

  O Świętochłowicach i śląskim tyglu kulturowym opowiada ks. Marcin Brzóska.

  czytaj więcej
 • Odbudowa i obrona parafii po wojnie.

  data publikacji: 27 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Chór, Kościół, Mazury, Parafia, Pisz, Przedecz, Raabe, Rockert, Świętochłowice, życie parafialne

  O obronie i odbudowie parafii po wojnie oraz o losach księdza Rikerta opowiada ks. Marcin Brzóska

  czytaj więcej
 • O obozie w Świętochłowicach opowiada ks. Marcin Brzóska.

  data publikacji: 27 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: obozy, Świętochłowice, Zgoda

  Ksiądz Marcin Brzóska – Świętochłowice /obóz w Świętochłowicach Zgodzie/

  czytaj więcej
 • Budowa kościoła w Świętochłowiach.

  data publikacji: 25 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Donnersmarck, Kościół, Organy, Parafia, Świętochłowice

  Ksiądz Marcin Brzóska – Świętochłowice (kościół – budowa, wystrój, organy)

  czytaj więcej
 • Bogate życie parafialne świętochłowickich Ewangelików.

  data publikacji: 25 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Historia, Kościół, Parafia, Plebiscyt, Świętochłowice

  Ksiądz Marcin Brzóska – Świętochłowice (powstanie i historia parafii, kolejni proboszczowie)

  czytaj więcej
 • Mała wieś – wielki tygiel kulturowy.

  data publikacji: 25 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Historia Wywiad | słowa kluczowe: Donnersmarck, Historia, Kościół, Parafia, Świętochłowice

  Ksiądz Marcin Brzóska – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świętochłowicach (powstanie Świętochłowic, geneza parafii, budowa kościoła)

  czytaj więcej
 • O zespołach muzycznych.

  data publikacji: 10 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Czas wolny, Kościół, Muzyka, Parafia, Świętochłowice, Zespół, życie codzienne

  Jerzy Seemann opowiada o pierwszym dziecięcym zespole, który działał przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach w latach 90-tych ubiegłego wieku. W relacji Pan Jerzy nawiązuje również do zespołów diecezjalnych Experyment i dlaTego i do chóru Largo funkcjonującego przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach.

  czytaj więcej
 • Jerzy Seemann – z muzyką przez całe życie.

  data publikacji: 6 grudnia 2014 | rodzaj: Audio Wywiad | słowa kluczowe: Alfred Staniek, Miechowice, Muzyka, Orkiestra, Świętochłowice, Zespół

  Jerzy Seemann, członek parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach.
  Czynnie zaangażowany w życie muzyczne w Kościele:
  od 1992 roku śpiewa w chórze Largo działającym przy parafii w Świętochłowicach. Przez kilka piastował stanowisko prezesa chóru.
  Od 1995 roku wraz z ks. Alfredem Stańkiem prowadził chórek dziecięcy. Był odpowiedzialny za sekcję instrumentalną. Od roku 1998, po wyjeździe ks. Stańka do Wołczyna przejął chórek i przez okres około 2 lat samodzielnie kierował grupą. W międzyczasie ks. Staniek wrócił na Górny Śląsk i zaprosił Jerzego do współpracy.
  Od 2002 roku wraz z córką Anną współtworzył diecezjalny zespół wokalno-instrumentalny „Eksperyment”, którego założycielem był ks. Alfred Staniem, ówczesny proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Miechowicach.
  W roku 2007 na bazie zespołu „Eksperyment” powstał zespół „DlaTego” również z Jerzym w składzie.
  W tym samym czasie wstąpił w szeregi Orkiestry Górniczej „Miechowice”, w której gra po dziś dzień.

  czytaj więcej
 • Pomnik Ofiar – Świętochłowice Zgoda

  data publikacji: 2 grudnia 2014 | rodzaj: Relacja fotograficzna | słowa kluczowe: Cmentarz, Ofiary, Świętochłowice, Zgoda

  Pomnik Ofiar Obozu Pracy Świętochłowice Zgoda znajduje się na terenie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Świętochłowicach.

  czytaj więcej
 • Świętochłowice

  data publikacji: 11 listopada 2014 | rodzaj: Historia Relacja fotograficzna | słowa kluczowe: Cmentarz, Donnersmarck, Kościół, Świętochłowice

  Świętochłowice – miasto, pełne absurdów i ciekawych zbiegów okoliczności.  Świętochłowice to miejsce którego ilość mieszkańców przypadających na jeden kilometr kwadratowy jest jednym z największych wskaźników w Europie. Wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego, choć znajduje się w samym sercu centrum miasta, nie jest najwyższym punktem widokowym. Kościół stoi bowiem w bardzo bliskim sąsiedztwie szybów kopalnianych. Tuż obok plebanii biegną tory kolejowe.

  Ludność ewangelicka Świętochłowic początkowo przynależała do parafii w Chorzowie. Wraz z rozwojem przemysłu i napływem ludności w Chorzowie w kościelnych ławkach zaczęło brakować miejsca dla wiernych. Szybko pojawił się pomysł budowy kościoła w Świętochłowicach. Od zawiązania się komitetu budowlanego do poświęcenia budowli minęły niespełna 3 lata. Aktu poświęcenia neogotyckiego kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela dokonał  generalny superintendent ks. Nehmic w asyście superintendenta ks. Bojanowskiego i ks. Argo, a wydarzenie to miało miejsce dnia 1 grudnia 1901 roku.  W 1904 roku wybudowano plebanię i rozpoczęto starania o założenie cmentarza.  Za sprawą ks. Schwenckera 1 maja 1910 poświęcono teren przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod cmentarz. Kilka miesięcy później na mocy decyzji konsystorza wrocławskiego parafia w Świętochłowicach stała się samodzielną jednostką.  W tym czasie organizowano tutaj nabożeństwa w języku polskim jak i niemieckim; zainicjowano powstanie blisko 10 związków i stowarzyszeń, wydawano pismo ewangelickie „Kirche und Heimat”.

  Po plebiscycie w 1922 roku Świętochłowice znalazły się po polskiej stronie.  Od tego czasu liczba ewangelików systematycznie spadała. Polscy ewangelicy aktywnie zrzeszali się w stowarzyszeniach i związkach.  Powołali m.in. Polskie Towarzystwo Oświaty i Sztuki „Jedność”, Towarzystwo Polaków Ewangelików, Ewangelickie Stowarzyszenie Niewiast, Związek Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, Ewangelicka Kuźnica i inne.

  Okres przed II wojną światową i w trakcie jej trwania to wyjątkowo trudny czas dla świętochłowickich ewangelików. W styczniu 1945 roku grupa przedwojennych działaczy związków ewangelickich zabezpieczyła kościół, by nie dopuścić do zajęcia parafialnych posiadłości.  Ówczesny proboszcz umyślnie dokonał zniszczenia kartoteki parafialnej wcześniej ucząc się jej na pamięć. Dzięki temu, gdy napięcia nieco się uspokoiły można było bezpiecznie odtworzyć historię parafii.  Po 1945 roku Świętochłowice podzieliły demograficzny los innych górnośląskich parafii. Ilość parafian drastycznie spadła. Mimo to, Świętochłowice mogły pochwalić się imponującym chórem, który odnosił liczne sukcesy.  Pomimo stale malejącej liczby parafian, tradycje muzyczne świętochłowickiego zboru ewangelików są kultywowane do dnia dzisiejszego.

  Parafia w Świętochłowicach od lat żyje w bardzo bliskiej koegzystencji z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wirku wspólnie podtrzymując partnerstwo z parafiami ewangelickimi z Burgum w Holandii oraz z parafiami z Darmstadt i Wittenbergi w Niemczech.

  Bibliografia:

  Linki:

  Strona Parafii w Świętochłowicach.

  Blog świętochłowickiego parafianina.

  Strona młodzieży Parafii z Świętochłowic i Wirka.

   

  czytaj więcej