Siostra Marta – o swoim przybyciu do Ostoi Pokoju, drodze do diakonatu, dzieciństwie i młodości, o Brzezinach, Żakowicach, Łodzi, osadnictwie protestanckim w centralnej Polsce i jego schyłku.