Samuel Ludwik Zasadius

Duchowny ewangelicki, pisarz i tłumacz, pietysta. Urodził się około roku 1695 w Komorznie pod Byczyną jako syn pastora Samuela Sebalda Zasadiusa. Ukończył gimnazjum w Oleśnicy, studiował w Wittenberdze i Jenie. W latach 1721-1730 był diakonem i kaznodzieją zboru luterańskiego w Cieszynie. Został tam pod koniec lat 20-tych XVIII wieku wraz z księżmi Janem Muthmannem i Janem Steinmetzem oraz dwoma nauczycielami z Cieszyna oskarżony o zabroniony wówczas pietyzm (Nurt w luteranizmie, opierający się na rozbudzaniu uczuć religijnych poprzez intensywną modlitwę i studiowanie Biblii, kładacy nacisk na konieczność skutkującego widoczną przemianą moralną nawrócenia.). Dekret cesarski z 1730 roku nakazałw wszystkim trzem księżom opuszczenie Cieszyna. Po niedługim pobycie w Saksonii w 1731 roku osiadł na 10 lat w Turyngii, w Strassfurcie. Na Górny Śląsk, do Tarnowskich Gór, powrócił w 1742 roku na zaproszenie hrabiego Karola Erdmanna Henckel-Donnersmarcka. Pozostał tam do końca życia. Zakończył je 20 marca 1755 roku.

Najważniejsze dzieła:

1/ „Droga do nieba” (Brzeg 1723)

2/ Tłumaczenie dzieła Jana Arndta pt.: „Wykład na Dziesięcioro Boże Przykazanie” (Brzeg 1725)

3/ „Mleczna potrawa duchowna” (Brzeg 1726)

4/ „Drogi do prawdziwego Krzescijaństwa torowanie” (Lipsk 1727)

5/ Tłumaczenie dzieła Marcina Lutra „Mały Katechizm”(Brzeg 1727)

6/ „Kazania pokutne” (Brzeg 1730)

7/ Tłumaczenie dzieła Jana Arndta pt.: „Rajski ogródeczek” (Brzeg 1736)

8/ „Muzyka anielska” (Brzeg 1751)

Bibliografia:

1/ Jan Szturc „Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI – XX w.”; Augustana, Bielsko-Biała 1998

2/ www.pl.wikipedia.org

3/ httpencyklopedia.pwn.pl

4/ http://portalwiedzy.onet.pl

5/ http://www.eduteka.pl