Róża Stysz – organizacja Ostoi Pokoju. Mieszkańcy Ostoi Pokoju.