stypendium

Nagranie nieznanych piosenek opozycji antykomunistycznej i protest songów z lat 70. i 80. XX wieku

Projekt Zofii Kotkowskiej-Michalskiej, należącej do Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury od jego powstania, obejmuje nagranie piosenek śpiewanych w kręgach opozycyjnych, gdzie rodziła się „Solidarność”. Do repertuaru wchodzą tłumaczenia bardów rosyjskich, dokonane przez nieżyjącą już opozycjonistkę Ewę Sułkowską-Bierezin, piosenki powstałe w stanie wojennym, zarówno w ośrodkach internowania i więzieniach, jak i poza nimi. Te drugie są odbiciem ówczesnych nastrojów społecznych jako sprzeciwu wobec krępowania demokracji i pozbawiania wolności słowa. Piosenki z ośrodków internowania i więzień, często anonimowe, w postaci przyśpiewek i kupletów, zawierają nieznany szerzej zbiór utworów z ośrodków zamknięcia działaczy w różnych miejscach kraju. 

Od kilku lat obserwuje się wyalienowanie dawnych opozycjonistów z lat PRL. Wielu z nich potraciło kontakty zawodowe, środowiskowe, przyjaciół i znajomych, miejsca spotkań i chęć działania. Ci ludzie potrzebują impulsu do ponownego nawiązania kontaktów ze swoim środowiskiem i odczucia wdzięczności obecnych władz i zwykłych obywateli za ich wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości, w zwycięstwo demokracji i wolnego rynku. Same odznaczenia dla wielu z nich, przyznawane przez Prezydenta RP, nie powodują integracji społecznej. Taką właśnie propozycją jest ten projekt. Prawie wszystkie tu zamieszczone piosenki są nieznane, prawie wszystkie nigdy nienagrane przez nikogo lub ich nagrania zaginęły.

Playlista zawiera 19 piosenek, włączających się jedna po drugiej.

„Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – „Nagranie nieznanych piosenek opozycji antykomunistycznej i protest songów z lat 70. i 80. XX wieku”.

 

Obejrzyj i odsłuchaj piosenki