Ewangelicy na rzecz niepodległej Polski w czasie Powstań Śląskich

Odradzanie się niepodległej Polski po latach zabiorów było procesem kilkuletnim i zróżnicowanym w zależności od regionu kraju. Chcielibyśmy pokazać wkład i znaczenie działań ewangelików w przyłączanie Śląska do macierzy, ale i związany z tym ich udział w konferencji pokojowej w Wersalu i inne starania o odzyskanie jak największej części historycznych ziem polskich dla tworzącej się II Rzeczypospolitej. To rzecz mało znana, a ważna z powodów edukacji społeczeństwa i ciągłości kultury Polski.
Projekt jest finansowany z Darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, w ramach Konkursu grantowego „Patroni Roku”.

Wernisaż wystawy, 22.XII.2019, Ostoja Pokoju, Bytom, Miechowice.

Powstania Śląskie na zdjęciach z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.