Wraz z rozwojem Zakładów Opiekuńczych „Ostoja Pokoju” i rozwojem przemysłu w Miechowicach  rosła liczba ewangelików. W roku 1895 gmina liczyła 121 osób wyznania ewangelickiego. W pierwszej połowie XX wieku liczba ewangelików wzrosła do ponad 2000 wiernych.  Wśród wiernych spotykających się początkowo w niewielkiej kaplicy w domu „Ostoja Pokoju” byli także mieszkańcy Bobrka, Karbia, Szombierek, Stolarzowic, Stroszka, Radzonkowa, Zabrza-Rokitnicy i Helenki. Dla potrzeb Diakonatu oraz miejscowych wyznawców wzniesiono zatem kościół. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonano 2.02.1898 roku.
Kościół wybudowano w stylu neogotyckim.  Prawdopodobnie wzorowano się na kościele z Bielefeld, gdzie przed założeniem Zakładów Opiekuńczych Matka Ewa pobierała gruntowne nauki pielęgniarstwa. W 1898 roku  parafia otrzymała organy wykonane przez firmę Schlag & Sohne ze Świdnicy, które zostały zamontowane bezpośrednio nad głównym wejściem do kościoła. Ponadto, kościół wyposażono w trzy kute żyrandole oraz  rzeźbione w drewnie w stylu neogotyckim ławki, ambonę, ołtarz główny i chrzcielnicę.
Na przestrzeni ponad 100 lat istnienia świątyni, organizowano tutaj nabożeństwa, ewangelizacje oraz synody diecezjalne, a także diecezjalne zjazdy dzieci, chórów i koncerty. W pierwszej połowie lat 50 ubiegłego wieku kościół zamknięto na czas remontu. Nabożeństwa przeniesiono wówczas do sąsiedniego baraku „Anielska Straż”.  Przez kilka lat w warunkach wręcz polowych udzielano ślubów, konfirmowano, chrzczono itd. W roku 2011 z powodu szkód górniczych ponownie zamknięto kościół. Tym razem nabożeństwa aż do dnia dzisiejszego są organizowane w kaplicy Ewangelickiego Domu Opieki w Miechowicach.
Pierwszą plebanię wybudowano i poświęcono w 1894 roku. Budynek wyposażony został w salki katechetyczne i mieszkania dla księży.  Po II wojnie światowej oprócz lekcji religii i szkółek niedzielnych w salkach organizowano także godziny biblijne, spotkania koła pań oraz inne imprezy okolicznościowe dla dorastającej młodzieży. Po roku 1995 Plebania została całkowicie zaadaptowana na mieszkania dla pracowników nowego domu opieki, parafii i ich rodziny, a proboszcz zamieszkał w nowo wybudowanym domu (zwanym „białym domkiem”).

Bibliografia:

Dzieło Łaski Boga. Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Historia i współczesność  red. Bp Tadeusz Szurman, Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice 2002

Ewa von Tiele Winckler. Matka Ewa. 31.X.1866. – 21.VI.1930. Ostoja Pokoju. Bytom – Miechowice red. Bp Rudolf Pastucha, Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice 2002

Linki:
Strona parafii w Miechowicach.
Archiwalne zdjęcia kościoła z Miechowic.