Parafia Ewangelicko-Augsburska w Laryszowie wyodrębniła się z parafii tarnogórskiej. Po Plebiscycie w 1922 roku Laryszów znalazł się w granicach państwa niemieckiego, a wśród jego mieszkańców znajdowała się tylko jedna rodzina wyznania katolickiego.  Dla potrzeb ewangelickiej społeczności wzniesiono zatem kościół. Poświęcenia świątyni dokonano 8 lipca 1928 roku. W niedługim czasie udało się także wygospodarować teren na cmentarz. W przeciwieństwie do wielu innych równie małych parafii, Laryszów posiadał swojego księdza. Sytuacja zmieniła się w trakcie II wojny światowej.  Administrowaniem i obsługą parafii zajęli się księża z Tarnowskich Gór. Po zakończeniu działań wojennych, Laryszów diametralnie wyludnił się. Większość członków społeczności ewangelickiej wyemigrowała na zachód, a Ci którzy pozostali nie uniknęli prześladowań. Od tego czasu pieczę nad Laryszowem przejął ks. Wegener-Wojnowski z Bytomia. Laryszów pozostał pod administracją bytomską aż do 2002 roku.  Następnie opiekę przejęli proboszczowie z Tarnowskich Gór, by po niespełna dekadzie oddać pałeczkę parafii miechowickiej. Aktualnie proboszczem administratorem Laryszowa pozostaje ks. Jan Kurko z Miechowic.

Bibliografia:

Dzieło Łaski Boga. Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Historia i współczesność  red. Bp Tadeusz Szurman, Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice 2002