Ksiądz Alfred Staniek – o Siostrze Marcie Grudkie, o Miechowicach, o starej „Ostoi Pokoju” i jej pensjonariuszach. Złota Konfirmacja.