Ostoja Pokoju w Miechowicach.

W roku 1890 powstała w Miechowicach  „Ostoja Pokoju” z jej pierwszym domem. Jej celem było przede wszystkim nieść złagodzenie nędzy i niedostatku na Górnym Śląsku a w szczególności w najbliższej okolicy. Wkrótce powstały następne domy dla dzieci i nieuleczalnie chorych, „Gniazdo Jaskółcze”, „Dom Ptaszków”, „Przytułek Waleski”. W roku 1895 „Ostoja Pokoju” uznana została Zakładem Dobroczynnym. Statut Zakładu w jego pierwszych paragrafach brzmi następująco:
„Celem Zakładu „Ostoja Pokoju” jest być ośrodkiem miłosierdzia i czynnej miłości, uśmierzania i usuwania wszelkiej cielesnej i duchowej nędzy występującej w różnej postaci a realizować ma to według swoich możliwości. W posłuszeństwie wobec nakazu miłosiernego naszego Zbawiciela ma on  nakarmić głodnych, przyodziać nagich, pielęgnować chorych, przyjąć bezdomnych, przyjąć dzieci opuszczone, zbłąkanym wskazać drogę.
Prowadzący Zakład, wszyscy, którzy mu służą i do niego należą pamiętać powinno o tym, że w każdym szukającym pomocy widzą samego Pana Jezusa, który stoi przez nimi jako opuszczony i biedny i dlatego mają mu otworzyć serca i dom, chętnie i usłużnie. Różnice wyznaniowe nie mogą stanowić przeszkody przy udzielaniu pomocy lub przyjęciu”.
Zachowanie tej zasady ma naturalne następstwo, iż część podopiecznych ma być przyjęta nieodpłatnie lub przez nieznaczne partycypowanie w kosztach ich utrzymania. Przy wystarczającej ilości miejsc mają tutaj znaleźć schronienie szukający pomocy bez względu na wyznanie, narodowość, stan i wiek.
Początkowo Zakład utrzymywał się własnym kapitałem. Zwiększająca się liczba potrzebujących i przyjmowanych spowodowała, że w roku 1908 musieliśmy stanąć na innej bazie finansowania a jej zasadą było nie robić długu, żadnego człowieka nie prosić o pomoc lecz środki na utrzymanie zdobywać na fundamencie wiary i modlitwy, oczekując wszystkiego od Boga kierującego sercami ludzkimi.
Ostoja Pokoju aktualnie posiada 26 domów i zabudowań, kościół, wielki ogród istotnie wspierający jej utrzymanie. Ma pod opieką i wychowuje ok. 150 dzieci w różnym wieku. W szpitalu „Przytułek Waleski” jest ok. 80 chorych, opiekuje się wielką liczbą słabych, upośledzonych, którzy jednocześnie angażowani są w różnorodnych warsztatach i lokalnych pracowniach.
Ostoja Pokoju jest Diakonacki Zakładem Macierzystym zatrudniającym aktualnie 620 Sióstr Diakonis. Siostry pochodzą z prawie wszystkich regionów kraju i posiadają fachowe przygotowanie z zakresu pielęgniarstwa, wychowania dzieci, pracy ratowniczej oraz ogólnej pielęgnacji. Kilka Sióstr pracuje także za granicą, w Czechosłowacji, Norwegii i w Chonach.

Matka Ewa

W roku 1925 została wydana książka: „Das Buch der Stadt Beuthen O/S und Umgebung”. Znalazł się w niej artykuł Matki Ewy pt. Ostoja Pokoju w Miechowicach. Pełne tłumaczenie tekstu  ukazało się w Informatorze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach, w czerwcu 1990 roku. str. 3-5