Monika Hansel – studentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku teologia ogólna.
W ramach zaliczenia przedmiotu „Ekumenizm”, prowadzonego przez ks. prof. dr hab. Józefa Budniaka otrzymała polecenie przygotowania referatu o Matce Ewie. Nigdy wcześniej nie słyszała o miechowickiej diakonisie. Cały tekst referatu znajduje się tu.