Jerzy Seemann opowiada o pierwszym dziecięcym zespole, który działał przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach w latach 90-tych ubiegłego wieku. W relacji Pan Jerzy nawiązuje również do zespołów diecezjalnych Experyment i dlaTego i do chóru Largo funkcjonującego przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach.