Siostra Marta Grudke- czasy komunizmu i kontakty z wychowankami Ostoi Pokoju.