Opowiada ks. Sebastian Mendrok.

Tablica pamiątkowa

Pochodzący z 1950 roku odręczny podpis ks. Wojnowskiego

Znajdujący się na ewangelickim cmentarzu w Bytomiu grób ks. Wojnowskiego