Norbert Bonczyk Ksiądz katolicki, poeta, dziennikarz, tłumacz z języka niemieckiego, polski działacz narodowy. Za poziom i rozmach dzieł poetyckich oraz ich związek z Górnym Śląskiem nazwano go „Śląskim Homerem”.

Norbert Bonczyk (ewentualnie Bonczek, Bończyk, Bontzek) urodził się 6 czerwca 1837 w Miechowicach w rodzinie górniczej o niemieckich korzeniach. Uczył się i studiował w Gliwicach i Wrocławiu. Pracował w Piekarach Śląskich i potem do końca życia w Bytomiu. Był wielką postacią polskiej kultury, oświaty i działalności społecznej na Śląsku. Był członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego i Towarzystwa Polskich Górnoślązaków, założycielem Towarzystwa Polsko-Katolickiego i Towarzystwa Św. Alojzego. Współorganizował i był opiekunem Związku Wzajemnej Pomocy Robotników Górnośląskich i Towarzystwa Górnośląskich Przemysłowców.

Dlaczego tutaj, w Muzeum Ewangelicyzmu, umieszczamy postać księdza Bonczyka? Ponieważ jest autorem wydanego w 1879 roku poematu „Stary Kościół Miechowski”, opowiadającego historię ufundowania przez Marię Winckler z Domesów i powstania Kościoła pw. Świętego Krzyża w Miechowicach, w którym została ochrzczona Ewa von Tiele-Winckler, Matka Ewa, Muterliczka.

Bibliografia: 1/ pl.wikipedia.org