Aktualności

Kościół luterański

Kościół luterański

24 lipca 2014

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce wchodzi w skład Kościołów luterańskich. Nazwa Kościoła nawiązuje bezpośrednio do wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu.

Kościół luterański powstał w wyniku działań, których początek upatruje się  w dniu 31 października 1517 roku. Marcin Luter, augustiański mnich miał wówczas przybić na drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez. Próbował skłonić władze Kościoła do odnowy, reformy. Pragnął zmian, nie rozłamu. Zapoczątkował wielką dyskusję na temat kondycji  ówczesnego Kościoła. Jego działania dały początek Reformacji.

W wyniku reformacji, Kościół zaczął się sukcesywnie dzielić. W XVI wieku wyłoniły się 4 odłamy chrześcijaństwa: luteranizm, anglikanizm, kalwinizm i nowożytny antytrynitaryzm.

Kluczowe znaczenie dla tożsamości ewangelickiej ma przekonanie, że tylko w Jezusie Chrystusie (Solus Christus) mamy okazane nam zbawienie. Zbawienia możemy dostąpić jedynie przez wiarę (Sola fide) z łaski (Sola gratia), a nie przez uczynki czy inne praktyki religijne. Podstawą nauki i życia Kościoła jest Biblia (Sola scriptura), zaś chwałą obdarzać należy tylko i wyłącznie Boga (Soli Deo gloria).

 Linki:

Oficjalna strona Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Oficjalna strona Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Oficjalna strona Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.