Nagroda powstała by upamiętnić Ewę von Tiele-Winckler i dzieło jej życia – Ostoję Pokoju. Została ustanowiona wspólnie przez gminę Bytom, samorządy województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Nagrodę mogą otrzymać: osoby fizyczne, prawne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych na terenie województwa ślaskiego, dolnośląskiego lub opolskiego . Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych.

Do tej pory nagrodę otrzymali:

W roku 2012 Siostra Marta Grudke
W roku 2013 Monika Witkowska – Kubas
W roku 2014 ks. Bogdan Peć