Świętochłowice – miasto, pełne absurdów i ciekawych zbiegów okoliczności.  Świętochłowice to miejsce którego ilość mieszkańców przypadających na jeden kilometr kwadratowy jest jednym z największych wskaźników w Europie. Wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego, choć znajduje się w samym sercu centrum miasta, nie jest najwyższym punktem widokowym. Kościół stoi bowiem w bardzo bliskim sąsiedztwie szybów kopalnianych. Tuż obok plebanii biegną tory kolejowe.

Ludność ewangelicka Świętochłowic początkowo przynależała do parafii w Chorzowie. Wraz z rozwojem przemysłu i napływem ludności w Chorzowie w kościelnych ławkach zaczęło brakować miejsca dla wiernych. Szybko pojawił się pomysł budowy kościoła w Świętochłowicach. Od zawiązania się komitetu budowlanego do poświęcenia budowli minęły niespełna 3 lata. Aktu poświęcenia neogotyckiego kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela dokonał  generalny superintendent ks. Nehmic w asyście superintendenta ks. Bojanowskiego i ks. Argo, a wydarzenie to miało miejsce dnia 1 grudnia 1901 roku.  W 1904 roku wybudowano plebanię i rozpoczęto starania o założenie cmentarza.  Za sprawą ks. Schwenckera 1 maja 1910 poświęcono teren przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod cmentarz. Kilka miesięcy później na mocy decyzji konsystorza wrocławskiego parafia w Świętochłowicach stała się samodzielną jednostką.  W tym czasie organizowano tutaj nabożeństwa w języku polskim jak i niemieckim; zainicjowano powstanie blisko 10 związków i stowarzyszeń, wydawano pismo ewangelickie „Kirche und Heimat”.

Po plebiscycie w 1922 roku Świętochłowice znalazły się po polskiej stronie.  Od tego czasu liczba ewangelików systematycznie spadała. Polscy ewangelicy aktywnie zrzeszali się w stowarzyszeniach i związkach.  Powołali m.in. Polskie Towarzystwo Oświaty i Sztuki „Jedność”, Towarzystwo Polaków Ewangelików, Ewangelickie Stowarzyszenie Niewiast, Związek Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, Ewangelicka Kuźnica i inne.

Okres przed II wojną światową i w trakcie jej trwania to wyjątkowo trudny czas dla świętochłowickich ewangelików. W styczniu 1945 roku grupa przedwojennych działaczy związków ewangelickich zabezpieczyła kościół, by nie dopuścić do zajęcia parafialnych posiadłości.  Ówczesny proboszcz umyślnie dokonał zniszczenia kartoteki parafialnej wcześniej ucząc się jej na pamięć. Dzięki temu, gdy napięcia nieco się uspokoiły można było bezpiecznie odtworzyć historię parafii.  Po 1945 roku Świętochłowice podzieliły demograficzny los innych górnośląskich parafii. Ilość parafian drastycznie spadła. Mimo to, Świętochłowice mogły pochwalić się imponującym chórem, który odnosił liczne sukcesy.  Pomimo stale malejącej liczby parafian, tradycje muzyczne świętochłowickiego zboru ewangelików są kultywowane do dnia dzisiejszego.

Parafia w Świętochłowicach od lat żyje w bardzo bliskiej koegzystencji z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wirku wspólnie podtrzymując partnerstwo z parafiami ewangelickimi z Burgum w Holandii oraz z parafiami z Darmstadt i Wittenbergi w Niemczech.

Bibliografia:

Linki:

Strona Parafii w Świętochłowicach.

Blog świętochłowickiego parafianina.

Strona młodzieży Parafii z Świętochłowic i Wirka.