Kutno

Historia Ewangelików w Kutnie

Historia ewangelików w Kutnie sięga czasów jeszcze sprzed drugiego rozbioru Polski. Byli to głównie rolnicy i rzemieślnicy. W latach 60-tych XVIII wieku Sejm podjął uchwałę, dzięki której przywrócono innowiercom (niekatolikom)prawa publiczne i swobodę organizowania...

czytaj dalej