Ksiądz Jan Kurko o nieistniejącym już kościółku ewangelicko-augsburskim w Bobrku.