Filiał Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach

Poniższy tekst ukazał się w jubileuszowym Informatorze Parafii w Bobrku.

Na początku minionego wieku, w rejonie Bobrek-Karb, w okresie rozwoju Huty i Kopalni „Bobrek”, zaistniał znaczny wzrost liczby ewangelików. Do 1932 roku ewangelicy z tego rejonu korzystali z nabożeństw i posług religijnych w macierzystym kościele parafialnym w Miechowicach oraz w Bytomiu. W 1930 roku liczba ewangelików w tym rejonie przekroczyła 1000 osób. Zaistniała potrzeba zbudowania własnej świątyni. Przychylny potrzebie ewangelików, Zarząd miejscowej Huty, ofiarował parcelę i patronował budowę kościoła. Do budowy nader gorliwie włączyli się miejscowi ewangelicy spośród których należy wymienić Augusta Koszyka, który ofiarował cztery duże świeczniki ołtarzowe. Zakłady Diakonackie Matki Ewy „Ostoja Pokoju” w Miechowicach ofiarowały ołtarz i duży krzyż, Parafia w Bytomiu ambonę, Parafia w Zabrzu – chrzcielnicę, Parafia w Gliwicach – cztery Żyrandole. Parafianie we Wrocławiu – naczynia komunijne, Huta „Bobrek”- dywan przed ołtarz.
Uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się w środę dnia 29 czerwca 1931r., w święto Apostoła Piotra i Pawła przy bardzo licznym udziale wyznawców miejscowych oraz z sąsiednich parafii. Poświęcenia dokonał Superintendent Generalny ks. D. Otto Zanker (pełniący urząd od 1925 do 1933, a od 1934 Biskup), któremu asystowali: Superintendent Kordian Schmula (14.08.1873 – 24.01.1944), ks. Fedor Heidenreich (26.10.1890 – 04.01.1946), obaj z Bytomia oraz proboszcz z Miechowic ks. Walter Zilz (2.08.1887).
Przez pewien krótki czas po drugiej wojnie światowej, miejscowi ewangelicy pozbawieni byli swego kościoła. Po odzyskaniu obiektu, po przeprowadzeniu niezbędnego remontu i odnowieniu wznowiono odprawianie nabożeństw. W 1975r. Dzięki wielkiej ofiarności parafian i wysiłkowi proboszcza, kościół został odnowiony. W 1982r z okazji uroczystości 50-lecia kościoła, zborownicy: Fryderyk Kosmalla oraz Alfred Wajgel waz z innymi członkami filiału, wykonali remont wieży, dachu, rynien, ogrodzenia oraz częściowo odnowili wnętrze obiektu. Uroczystość 50-lecia kościoła obchodzono 20 czerwca 1982r Kazanie wygłosił ks proboszcz Paweł Anweiler z Częstochowy, obecny Biskup Diecezji Cieszyńskiej. Uroczystość ubogacił swoim śpiewem Chór parafialny z Pszczyny.
W latach 1990-1992 przeprowadzono kolejny remont kościoła, w ramach którego wykonano nowe pokrycie dachu, założono nowe rynny i rury spustowe, pomalowane wnętrze, wymieniono szyby okienne, odnowiono ogrodzenie od strony frontowej.
Dnia 18 października 1992r obchodzono uroczystość 60-lecia kościoła. Kazanie wygłosił ks prob Wiktor Zeles z Siemianowic. Pod jego kierownictwem śpiewał Chór z siemianowickiej parafii, grą organową (Fisharmonium) służył p dr Bogdan Zeler. W uroczystości wziął udział i przekazał pozdrowienia ks Radca Tadeusz Szurman, obecny Biskup Diecezji Katowickiej.
W 2001 roku wykonano remont instalacji elektrycznej, zabudowano nową tablicę rozdzielczą, instalację odgromową, wymieniono rury wodociągu. W roku 2002 wyburzono stare i zabudowano nowe ogrodzenie od strony wejścia do kościoła. Utrudnieniem w utrzymaniu obiektu i otoczenia w nienagannym stanie jest wandalizm, którego łupem są szyby okienne, kradzież rur spustowych. Kilka lat wstecz, skutkiem nieobliczalnej zabawy nieodpowiedzialnych osób, które zabawiając się podpaliły zgrabione liście o mało nie doszło do pożaru i spalenia kościoła. Błyskawiczna akcja Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu zapobiegła zniszczeniu.
Nabożeństwa, służba Boża, w niedziele i święta, prowadzona jest przez proboszcza Parafii w Miechowicach, któremu w okresie pełnienia urzędu Seniora a następnie Biskupa Diecezji pomagali księża wikariusze: Alfred Staniek, Wiesław Żydel i Szymon Czembor.
Duszpasterze-księża obsługujący filiał w Bobrku:
1. ks. Walter Zilz  1932-1945
2. ks. Henryk Wojnowski 1945-1952 (dorywczo w tym okresie ks. Rudolf Mrowiec, ks. Adam Hławiczka, ks. Robert Fiszkal, ks. Leopold Raabe),
3. ks. Maksymilian Zipfel 1952-1964
4. ks. Wiktor Zeler 1964-1965
5. ks. Karol Sztwiertnia 1965-1979
6. ks. Henryk Piotr Schreiner 1979-1980
7. ks. Rudolf Pastucha 1981- 2002 ( w latach 1981-2001 zwierzchnik – Senior – Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiej w RP).
Służbę organisty pełnią: Jan Wagenknecht oraz Karol Dytrych.