Jerzy Seemann, członek parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach.
Czynnie zaangażowany w życie muzyczne w Kościele:
od 1992 roku śpiewa w chórze Largo działającym przy parafii w Świętochłowicach. Przez kilka piastował stanowisko prezesa chóru.
Od 1995 roku wraz z ks. Alfredem Stańkiem prowadził chórek dziecięcy. Był odpowiedzialny za sekcję instrumentalną. Od roku 1998, po wyjeździe ks. Stańka do Wołczyna przejął chórek i przez okres około 2 lat samodzielnie kierował grupą. W międzyczasie ks. Staniek wrócił na Górny Śląsk i zaprosił Jerzego do współpracy.
Od 2002 roku wraz z córką Anną współtworzył diecezjalny zespół wokalno-instrumentalny „Eksperyment”, którego założycielem był ks. Alfred Staniem, ówczesny proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Miechowicach.
W roku 2007 na bazie zespołu „Eksperyment” powstał zespół „DlaTego” również z Jerzym w składzie.
W tym samym czasie wstąpił w szeregi Orkiestry Górniczej „Miechowice”, w której gra po dziś dzień.