Pani Inga Kwiotek – wieloletnia parafianka z Miechowic.