Grzegorz Markwart o życiu w domu dziecka w Miechowicach, zwyczajach, diakonisach.