„Cisza Syjonu” – historia

Dom „Cisza Syjonu” został poświęcony w październiku w 1905 roku.

Początkowo składał się on z dużej sali wyposażonej w kominek, galerii oraz szeregu pokoi. W pokojach usytuowanych dookoła wielkiej sali i galerii mieszkały diakonisy. W 1911 roku budynek poszerzono. W powstałej w ten sposób od strony wschodniej przybudówce znajdowała się kuchnia Diakonatu, zaopatrująca w posiłki wszystkich mieszkańców i pracowników zakładów opiekuńczych oraz biednych mieszkańców okolicznych wsi. W trakcie pierwszej wojny światowej w murach „Ciszy Syjonu” zorganizowano szpital polowy dla żołnierzy. Do szpitala przyjmowano każdego rannego nie zwracając uwagi na to, po której stronie walczył.

Od roku 1945 do 1951 „Cisza Syjonu” weszła w skład obiektów domu dziecka prowadzonego przez Parafię w Miechowicach. Po wojnie było tu ponad 200 dzieci.

W 1951 roku budynek wraz z częścią obiektów upaństwowiono, dzieląc teren na część państwową i kościelną. W części upaństwowionej powstał Państwowy Dom Dziecka, do którego przybywały dzieci z całej Polski. W roku 1957 do domu dziecka przyjęto 40 dzieci koreańskich wraz z nauczycielem Oj-Iel-Kon. Wielka sala „Ciszy Syjonu” służyła odtąd jako jadalnia, natomiast pokoiki na piętrach zostały przydzielone wychowawcom domu dziecka. W 1960 roku dom dziecka otrzymał imię Józefa Lompy, a „Cisza Syjonu” stanowi jego część aż do późnych lat 80-tych ubiegłego wieku, kiedy dom dziecka zostaje ostatecznie zamknięty, a dzieci przeniesione do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym czasie trwa budowa nowego państwowego domu dziecka na terenie dawnych ogrodów „Ostoi Pokoju”. W 1987 roku „Cisza Syjonu” zostaje wpisana na listę zabytków pod nr A/1350/87 i wchodzi w skład „Zespołu Zabytkowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach”

W połowie grudnia w 1994 roku Parafia odzyskuje na użytkowanie wieczyste część terenu „Ostoi Pokoju” odebranego w 1951 roku, w tym także „Ciszę Syjonu”. 16 czerwca 1996 roku ma miejsce uroczysta rekonsekracja domu „Cisza Syjonu”. We wrześniu Parafia otrzymuje na własność teren odzyskany dwa lata wcześniej. „Cisza Syjonu” przechodzi gruntowny remont. Pomieszczenia piwniczne zostają zaadaptowane na potrzeby bieżącej działalności. Pokoje zostają wyposażone w umywalki i w nowe meble. Od tej pory budynek służy parafii nieprzerwanie, aż do roku 2007 kiedy to zostaje zamknięty z powodu szkód górniczych.

W latach 1996 –2007 odbywają się tutaj m.in. coroczne diecezjalne konferencje księży, uroczyste zjazdy konfirmantów (tzw. „złote konfirmacje”), cykliczne imprezy dla dzieci z całej diecezji (pożegnanie lata, zakończenie roku szkolnego), ponadto szkolenia, warsztaty, ewangelizacje, kolonie i koncerty.

Od lutego 2014 roku w „Ciszy Syjonu” trwa remont, którego zakres jest uzależniony od wyników konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.

Tekst ukazał się w Informatorze Parafialnym w  nr 2/2014 wydawanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Miechowicach.