W czerwcu 2015 roku ukończono generalny remont „Ciszy Syjonu” pierwszego Macierzystego Domu Sióstr „Ostoja Pokoju”. Budynek stał się siedzibą Ewangelickiego Centrum im. Matki Ewy.