Tablice upamiętniające braci Kuźwów.

Zdjęcia 1-4 przedstawiające tablice upamiętniające braci Kuźwów – Hipka i Plebana – znajdują się w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Warszawie. Hipek i Pleban byli żołnierzami batalionu „Żubr”:ppor. Eugeniusz Kuźwa pseudonim: Hipekstrz./pchor....