Nieistniejący Cmentarz Ewangelicki

Wiek XIX to czas wielkiego rozkwitu społeczności ewangelickiej na ziemiach bytomskich. Tam gdzie spotykamy ludzi, musi znaleźć się też miejsce dla ich wiecznego spoczynku. W 1851 roku założono w Bytomiu pierwszy ewangelicki cmentarz. Skwer, który...

Ewangelicy w Bytomiu

Rozwój ewangelicyzmu w księstwie bytomskim w pierwszej połowie XVI w. był związany z działaniem możnego protektora margrabiego Jerzego Hohenzollerna, władającego prawie całym Górnym Śląskiem. Ten wielki zwolennik Reformacji, który osobiście złożył...