Carl Wernicke

Niemiecki lekarz psychiatra i neurolog.

Carl Hugo Wilhelm Ernst Wernicke urodził się 15 maja 1848 w Tarnowskich Górach (niem. Tarnowitz). Jego ojcem był Friedrich Wilhelm August Wernicke, sekretarz urzędu górniczego (Bergamts-Sekretär), a matką Auguste Pauline Amalie z domu Ziegert. Miał troje rodzeństwa, dwie siostry i brata, który zmarł zaraz po porodzie. Ochrzcił go ksiądz doktor Carl Chrystian Weber, ówczesny proboszcz parafii w Tarnowskich Górach.

Carl Wernicke uczył się w Opolu i we Wrocławiu. Maturę zdał w 1866 roku. Po studiach medycznych na uniwersytecie we Wrocławiu w 1870 roku dostał tytuł doktora. Pracował później

we Wrocławiu, Wiedniu i Berlinie, uzyskując w 1885 roku tytuł profesora nadzwyczajnego psychiatrii we Wrocławiu i zostając dyrektorem tamtejszej Kliniki Psychiatrycznej.

Ożenił się 26 grudnia 1891 roku. Zmarł 15 czerwca 1905 roku, gdy w czasie jazdy rowerem w Dörrberg w Turyngii został potrącony przez furmankę .

„Pierwsze prace Wernickego dotyczyły neuroanatomii. Jako pierwszy przedstawił teoretyczne objawy wynikające z zakrzepu tętnicy móżdżkowej dolnej tylnej, potem potwierdzone klinicznie przez Wallenberga (zespół Wallenberga). W wieku 26 lat opublikował swoją rozprawę o afazji, w której podjął próbę połączenia objawów afazji z różnymi ośrodkami mózgu i poparł zaproponowaną przez Daxa ideę dominacji jednej z półkul mózgowych.”

„Jako pierwszy opisał afazję czuciową i wskazał część kory mózgowej odpowiedzialną za rozpoznawanie mowy (ośrodek Wernickego). Upamiętnia go również nazwa opisanej przez niego jednostki chorobowej, encefalopatii Wernickego.” (W związku z nieznajomością tematu, nie chcąc wypaczać znaczenia treści tekstu pozwoliliśmy tu sobie na dwa dosłowne cytaty z https://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Wernicke.)

Bibliografia: 1/ „Parafia Ewangelicko-Augsburska Zbawiciela w Tarnowskich Górach”; wydanie własne

2/ Krzysztof Gwóźdź, Józef Opara na stronie http://www.montes.pl/montes28/montes_11.htm

3/ www.pl.wikipedia.org