Koncert w „Ciszy Syjonu”.
Przy organach zasiada i gra: Barbara Lorenc.