Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu 

Bytomia i Okolic


Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic to projekt, który pragniemy stale poszerzać. Do bazy chcemy włączać relacje świadków ewangelickiej historii Bytomia i okolicy, wywiady, zdjęcia, notatki prasowe i wszystko to, co będzie mogło przybliżyć Państwu temat ewangelicyzmu na Ziemiach Bytomskich ewangelickich.

Kościół luterański

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce wchodzi w skład Kościołów luterańskich. Nazwa Kościoła nawiązuje bezpośrednio do wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu.


Ewangelickie  Stowarzyszenie  Kultury powstało  w 2013 roku z  inicjatywy kilku   zapalonych społeczników.  Pochodzimy z różnych stron Polski, jesteśmy w różnym wieku, mamy odmienne doświadczenie i wykształcenie, a poznaliśmy się działając w kręgach ewangelickich.

Opowiedz nam o sobie…

Wirtualne muzeum ewangelicyzmu

Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic to witryna, w której prezentowany jest wkład członków społeczności protestanckiej w rozwój kulturalny, ekonomiczny i społeczny Bytomia i miast ościennych lub związanych tematycznie z Bytomiem.
Przez stulecia ewangelicy, zarówno Polacy, jak i Niemcy i osadnicy z innych krajów Europy zakładali fabryki, osiedla, szpitale, przytułki, szkoły i instytucje kulturalne w Bytomiu i w bliskiej okolicy. Niektórzy kultywowali tradycje przodków, duża część polonizując się  stawała się pełnoprawną częścią społeczeństwa polskiego, szczególnie w ostatnich dwu wiekach.
W czasie zaborów, jak i w wolnej II Rzeczypospolitej. II wojna światowa przyniosła niespotykaną skalę zbrodni na narodzie polskim i w jej konsekwencji ewangelicy, często utożsamiani z Niemcami, opuścili w dużej części nasz region. Czasem z własnej woli, czasem zmuszeni do wyjazdu, czasem uciekali jako współpracownicy najeźdźców. Niemniej ich wkład w rozwój miasta Bytom i regionu jest niepodważalny, a świadectwa w postaci fabryk, kamienic, przytułków szpitali i innych budowli pozostały.
Inną kategorię stanowią dzieci ewangelickie z całej Polski oraz sieroty warszawskie, które po koszmarze II wojny światowej znalazły schronienie, opiekę i wychowanie w Ostoi Pokoju, założonej przez Ewę von Tiele-Winckler w Bytomiu – Miechowicach. Pozostała po nich wszystkich pamięć i historia. Niestety jest ona zapominana i pomijana. Czas to naprawić i uzupełnić tę wiedzę wśród mieszkańców Górnego Śląska oraz rodaków z pozostałej części Polski. Należy uzupełnić tę wiedzę szczególnie wobec procesu jednoczenia się Europy, poszukiwania wspólnej historii i tworzenia dobrobytu wszystkich państw europejskich na bazie scalającego Europejczyków chrześcijaństwa, bez względu na wyznanie i kultywowaną liturgię.
To właśnie proponuje Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury. Wirtualne „Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic” przewiduje gromadzenie w internecie wybranych zeskanowanych zdjęć i dokumentów, planów, krótkich tekstów i audiowizualnych wspomnień przede wszystkim starszych ewangelików, przynoszących nam świadectwo historii mówionej. Planujemy rozwijanie zawartości muzeum w sposób ciągły, zależny jedynie od tempa zdobywania materiału i możliwości finansowych.

Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic to projekt, który pragniemy stale poszerzać. Do bazy chcemy włączać relacje świadków ewangelickiej historii Bytomia i okolicy, wywiady, zdjęcia, notatki prasowe i wszystko to, co będzie mogło przybliżyć Państwu temat ewangelicyzmu na Ziemiach Bytomskich. Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie, do dzielenia się z nami swoimi historiami, wspomnieniami i pamiątkami związanymi z ewangelicyzmem. Ważny jest dla nas każdy głos, każde spojrzenie na sprawy Ewangelików z Bytomia i okolic.

Kościół luterański

Kościół luterański

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce wchodzi w skład Kościołów luterańskich. Nazwa Kościoła nawiązuje bezpośrednio do wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu.

Kościół luterański powstał w wyniku działań, których początek upatruje się  w dniu 31 października 1517 roku. Marcin Luter, augustiański mnich miał wówczas przybić na drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez. Próbował skłonić władze Kościoła do odnowy, reformy. Pragnął zmian, nie rozłamu. Zapoczątkował wielką dyskusję na temat kondycji  ówczesnego Kościoła. Jego działania dały początek Reformacji.

W wyniku reformacji, Kościół zaczął się sukcesywnie dzielić. W XVI wieku wyłoniły się 4 odłamy chrześcijaństwa: luteranizm, anglikanizm, kalwinizm i nowożytny antytrynitaryzm.

Kluczowe znaczenie dla tożsamości ewangelickiej ma przekonanie, że tylko w Jezusie Chrystusie (Solus Christus) mamy okazane nam zbawienie. Zbawienia możemy dostąpić jedynie przez wiarę (Sola fide) z łaski (Sola gratia), a nie przez uczynki czy inne praktyki religijne. Podstawą nauki i życia Kościoła jest Biblia (Sola scriptura), zaś chwałą obdarzać należy tylko i wyłącznie Boga (Soli Deo gloria).

Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury

EStoK

Ewangelickie  Stowarzyszenie  Kultury powstało  w 2013 roku z  inicjatywy kilku   zapalonych   społeczników.  Pochodzimy z różnych stron Polski, jesteśmy w różnym wieku, mamy odmienne doświadczenie i wykształcenie, a poznaliśmy się działając w kręgach ewangelickich.

Niemniej są wśród nas także buddyści i chrześcijanie innych wyznań. Łączy nas jedno – wszyscy chcemy tworzyć lub kreować zjawiska szeroko rozumianej kultury, kultywować tradycję narodową i szerzyć zachowania obywatelskie, a także aktywnie działać na rzecz przybliżania polskiej spuścizny ewangelickiej współczesnemu społeczeństwu.

Wszystkie materiały audio zamieszczane na stronie Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic są własnością Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury. Pozostałe materiały zamieszczone na stronie nie będące oficjalną własnością Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury pochodzą z prywatnych kolekcji partnerów i sympatyków Ewangelickiego Stowarzyszenia  Kultury.  Kopiowanie, przechowywanie i  upowszechnianie zgromadzonego materiału  Wirtualnego Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic w celach komercyjnych lub innych niż przewiduje to charakter i regulamin Muzeum, bez zgody Twórców i Autorów jest zabronione.

Niemniej są wśród nas także buddyści i chrześcijanie innych wyznań. Łączy nas jedno – wszyscy chcemy tworzyć lub kreować zjawiska szeroko rozumianej kultury, kultywować tradycję narodową i szerzyć zachowania obywatelskie, a także aktywnie działać na rzecz przybliżania polskiej spuścizny ewangelickiej współczesnemu społeczeństwu.